top of page

Sikkerhed

Betingelser

Betingelser for brug

MATERIALE PÅ HJEMMESIDEN

Selvom Skin & Soul har gjort en stor indsats for at sikre, at materialet på denne hjemmeside er fuldstændigt, rigtigt og opdateret, kan vi ikke indestå herfor. Du bør derfor hverken handle eller undlade at handle på grundlag af materialet, men kontakte Skin & Soul, hvorefter vi vil sørge for, at du modtager det ønskede materiale og den ønskede bistand. Materialet tilhører Skin & Soul. Gengivelse eller brug af materialet eller dele af materialet i en hvilken som helst form er ikke tilladt, bortset fra personlig, ikke-forretningsmæssig brug. Der er ikke givet nogen licens til at gengive eller bruge materialet til andet end sædvanlig web-browsing. Hvis du gengiver materialet til personlig, ikke-forretningsmæssig brug, skal du angive Skin & Soul som kilde i form af en henvisning til denne hjemmeside www.skinsoul.dk samt anføre vores ophavsretsmeddelelse ”© 2022 Skin & Soul” i forbindelse med gengivelsen. Tekst, fotografier, film, tegninger, grafik, lyd, data etc. kan være genstand for ophavsret og enten tilhøre eller være licenseret af Skin & Soul Varemærker, herunder logoer, slogans etc., er registrerede eller ikke-registrerede varemærker, der tilhører eller er licenseret af Skin & Soul. De produkter, der er vist, og de produktionsmetoder, der er beskrevet på denne hjemmeside kan være genstand for anden immaterial retlig beskyttelse, herunder genstand for patent-, brugsmodel- eller designbeskyttelse, og tilhører eller er licenseret af Skin & Soul. Der er ikke givet nogen licens til at bruge nogen af disse immaterielle rettigheder, og vi gør opmærksom på, at Skin & Soul nøje overvåger og forfølger eventuelle krænkelser af sine immaterielle rettigheder, herunder strafferetligt. 

MATERIALER OVERDRAGET GENNEM SKINSOUL.DK

 

www.skinsoul.dk registrerer ikke-personlig information om de besøgende på denne hjemmeside med det formål at opdatere og forbedre hjemmesiden og dermed at give dig den bedst mulige oplevelse og mest relevante information, når du besøger hjemmesiden. Personlig information registreres kun, når den afgives frivilligt af den besøgende. Sådan information omfatter navn, samt mailadresse og bruges kun til det formål, den blev afgivet til, medmindre den besøgende udtrykkeligt har givet samtykke til andet. Personlig såvel som ikke-personlig information, der er registreret af Skin & Soul, anses for fortrolig og vil ikke blive overdraget eller på anden måde gjort tilgængelig for andre. Ethvert materiale, som Skin & Soul modtager gennem Denne hjemmeside betragtes som almindelig tilgængelig. Skin & Soul er således berettiget til at gengive, bruge, ændre og overdrage sådan materiale uden begrænsninger, herunder ideer til produkter eller produktionsmetoder og knowhow, som måtte være indeholdt i sådan materiale.

EKSTERNE LINKS FRA SKINSOUL.DK

 

Hvis du bruger et link på denne hjemmeside til at åbne en anden hjemmeside, forlader du denne hjemmeside. Den hjemmeside, som du åbner, er uafhængig af denne hjemmeside, og Skin & Soul har ingen indflydelse på dets indhold. Ved at give mulighed for link fra denne hjemmeside til andre hjemmesider påtager vi os ikke noget ansvar for materialet på den hjemmeside, der åbnes ved at følge linket, og Skin & Soul fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af, at du åbner eller browser andre hjemmesider eller anvender materiale, der er indeholdt herpå, uanset årsagen til et sådant tab, og uanset om Skin & Soul kunne eller burde have forudset et sådant tab, herunder risikoen for et sådant tab ved ikke at fjerne linket fra denne hjemmeside eller på anden måde. Links til denne hjemmeside når der gives mulighed for link til denne hjemmeside fra andre hjemmesider, har Skin & Soul – medmindre det klart fremgår – hverken godkendt linket eller det materiale, der er indeholdt på den anden hjemmeside, og Skin & Soul er ikke koncernforbundet eller har på anden måde samarbejde med indehaveren af en sådan hjemmeside.

© Skin & Soul 2024

bottom of page